Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

přidáno: 1. 4. 2015 1:30, autor: Obec Paceřice   [ Aktualizováno 23. 6. 2015 1:05 uživatelem Obecní úřad ]
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

viz. přílohy
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Ċ
Obecní úřad,
1. 4. 2015 1:30
Comments