PF 2016

přidáno: 22. 12. 2015 2:21, autor: Obec Paceřice
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým a celého zastupitelstva obce popřál klidné vánoční svátky strávené s Vašimi blízkými a v Novém roce zejména pevné zdraví.
Ing. Václav Sodomka
starosta obce

Comments